زمان ثبت نام و انتخاب واحد دانشجویان ورودی مهرماه ۹۴، نیمسال اول سال تحصیلی ۹۵-۹۴

اطلاعیه در خواست ترم پنجم (قابل توجه دانشجویان کارشناسی ارشد ورودی ۹۲)

آگهی پذیرش استعدادهای درخشان در دوره تحصیلی دکتری در سال تحصیلی ۹۵-۹۴

برنامه زمانی داوطلبان مصاحبه آزمون دکترای نیمه متمرکز سال ۹۴-۹۳ رشته مهندسی عمران – مهندسی زلزله

تغییر زمان مصاحبه آزمون دکترای نیمه متمرکز رشته ژئوفیزیک – زلزله شناسی سال ۹۴-۹۳

آگهی پذیرش دانشجوی دوره دکتری (Ph.D) دررشته های “مهندسی عمران- مهندسی زلزله ” و “ژئوفیزیک- زلزله شناسی” سال تحصیلی ۱۳۹۳-۱۳۹۲

اطلاعیه تغییر تاریخ مصاحبه پذیرفته شدگان آزمون کتبی دکترای نیمه متمرکز سال ۱۳۹۲

زمان ثبت نام پذیرفته شدگان آزمون دکترای سال ۹۲- ۹۱ اعلام شد

اطلاعیه مصاحبه پذیرفته شدگان آزمون دکترای سال تحصیلی ۹۲- ۹۱