تغییر زمان مصاحبه آزمون دکترای نیمه متمرکز رشته ژئوفیزیک – زلزله شناسی سال ۹۴-۹۳

آگهی پذیرش دانشجوی دوره دکتری (Ph.D) دررشته های “مهندسی عمران- مهندسی زلزله ” و “ژئوفیزیک- زلزله شناسی” سال تحصیلی ۱۳۹۳-۱۳۹۲

اطلاعیه تغییر تاریخ مصاحبه پذیرفته شدگان آزمون کتبی دکترای نیمه متمرکز سال ۱۳۹۲

زمان ثبت نام پذیرفته شدگان آزمون دکترای سال ۹۲- ۹۱ اعلام شد

اطلاعیه مصاحبه پذیرفته شدگان آزمون دکترای سال تحصیلی ۹۲- ۹۱

قابل توجه معرفی شدگان به مصاحبه آزمون نیمه متمرکز دکترای سال ۹۲-۹۱