نهمین دوره آموزشی-تخصصی: روشهای تحلیل دینامیکی و اصول آیین نامه‌ای تحلیل لرزه‌ای سازه ها

هفتمین دوره آموزشی – تخصصی تحلیل خطر زمین‌لرزه با تاکیدی بر پیشرفت‌های نوین

سومین دوره تخصصی «طراحی سازه‌های فولادی به روش حالت حدی LRFD با تاکید بر طراحی لرزه ای»

هشتمین دوره آموزشی – تخصصی « روشهای تحلیل دینامیکی و اصول آیین‌نامه‌ای تحلیل لرزه‌ای سازه‌ها»

اولین دوره آموزشی – تخصصی اصول طراحی لرزه‌ای ساختمان های بتن آرمه