گردهمایی آشنایی با روال های مقاوم سازی ساختمان های دانشگاه های کشور

برنامه زمانبندی ششمین دوره آموزشی – تخصصی «روشهای تحلیل دینامیکی و اصول آیین‌نامه‌ای تحلیل لرزه‌ای سازه‌ها»

ششمین دوره آموزشی – تخصصی « روشهای تحلیل دینامیکی و اصول آیین نامه‌ای تحلیل لرزه‌ای سازه ها »

برنامه زمانبندی پنجمین دوره آموزشی – تخصصی «تحلیل خطر زمینلرزه» ۲۱-۲۲ خردادماه ۱۳۹۳

کارگاه آموزشی تخصصی” تحلیل تاریخچه زمانی در طراحی سازه ها و انتخاب شتابنگاشت” ۱۰ و ۱۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۳

برنامه زمانبندی پنجمین دوره آموزشی – تخصصی «روشهای تحلیل دینامیکی و اصول آیین‌نامه‌ای تحلیل لرزه‌ای سازه‌ها» ۱۳ و ۱۴ اسفند ماه ۱۳۹۲

برنامه زمانبندی پنجمین دوره آموزشی – تخصصی «زلزله شناسی و شبکه‌های لرزه‌نگاری»

برنامه زمانبندی چهارمین دوره آموزشی – تخصصی «روشهای تحلیل دینامیکی و اصول آیین‌نامه‌ای تحلیل لرزه‌ای سازه‌ها» ۱۹ و ۲۰ بهمن‌ماه۱۳۹۲

پنجمین دوره آموزشی – تخصصی ” زلزله شناسی و شبکه های لرزه نگاری” دراسفند ماه ۹۲ برگزار می شود

پژوهشگاه به بهانه هفته کاهش بلایای طبیعی، هفدهمین کارگاه آموزشی “زلزله و ایمنی” را برگزار می کند