نهمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی ومهندسی زلزله در اردیبهشت ۱۴۰۳برگزار می شود

برگزاری نشست روسای دانشگاه ها و موسسات آموزشی، پژوهشی و فناوری

برگزاری بیستمین مانور زلزله و ایمنی در هفتم آذرماه ۱۳۹۷ در مدارس سراسر کشور

تهیه و چاپ راهنمای طراحی لرزه ای شبکه و خطوط فاضلاب رو، در پژوهشکده مهندسی سازه

دومین جشنواره ملی شناسایی و توامند سازی ایده های برگزیده در هفته پژوهش و فناوری برگزار می گردد

فردا بزرگترین مانور سراسری زلزله و ایمنی در مدارس کشور برگزار می شود

شتابنگار IIEES-HAT پژوهشگاه، در مجله بین المللی Secince معرفی شد

عضویت پژوهشگاه در کمیته های ملی پژوهشهای همگام برای کاهش سوانح طبیعی