بازدید نمایندگان یونسکو از کشورهای اندونزی، شیلی، افغانستان و پاکستان از پژوهشگاه

شانزدهمین مانور سراسری زلزله و ایمنی در مدارس کشور ۸ آذرماه ۱۳۹۳ برگزار می گردد

۱۷ اردیبهشت سال جاری ششمین تمرین سراسری زلزله و ایمنی در مهدکودک های کشور اجرا می شود

فردا/ پنجمین تمرین سراسری زلزله و ایمنی در مهدکودک های کشور اجرا می شود

چهارشنبه ۸ آذر/ چهاردهمین مانور سراسری زلزله و ایمنی در کشور برگزار می شود

پنجمین گردهمایی رابطین مانور، پانزدهم شهریورماه برگزارمی شود

اساتید پژوهشگاه، گزارش خود را از بازدید منطقه زلزله زده وان ترکیه ارایه می دهند