انتخاب شتاب‌نگاشت‌ها برای تحلیل لرزه‌ای غیرخطی براساس مشخصات طیفی

طراحی و ساخت ایزولاتورهای الاستومری برای مقاوم سازی و طراحی سازه‌های مقاوم در برابر زلزله

مقایسه رفتار لرزه‌ای مهاربندهای دروازه‌ای با مهاربندهای هم مرکز در قابهای فولادی

توسعه مدل لرزه‌ای خسارت جانی، مطالعه موردی بخشی از منطقه ۱۷ شهر تهران

تعیین ضرایب شبه استاتیکی در تحلیل پایداری لرزه‌ای شیروانیها براساس عملکرد

توسعه روش ارزیابی بافتهای آسیب‌پذیر شهری در مناطق لرزه‌خیز، مطالعه موردی بخشی از منطقه ۱۷ شهر تهران

تعیین ضرایب روابط کاهندگی براساس داده های شتابنگاری موجود در ایران با استفاده از شبکه های عصبی فازی