چهارمین دوره آموزشی – تخصصی جداسازی لرزه‌ای سازه‌ها

هفتمین دوره آموزشی – تخصصی « روشهای تحلیل دینامیکی و اصول آیین‌نامه‌ای تحلیل لرزه‌ای سازه‌ها»

سخنرانی علمی با موضوع: اولین آرایه لرزه ای با دهانه بسیار کوچک ایران در سایت آزمایشی شمال شرق تهران

گردهمایی آشنایی با روال های مقاوم سازی ساختمان های دانشگاه های کشور

برنامه زمانی داوطلبان مصاحبه آزمون دکترای نیمه متمرکز سال ۹۴-۹۳ رشته مهندسی عمران – مهندسی زلزله

برنامه زمانبندی پنجمین دوره آموزشی – تخصصی «تحلیل خطر زمینلرزه» ۲۱-۲۲ خردادماه ۱۳۹۳

تغییر زمان مصاحبه آزمون دکترای نیمه متمرکز رشته ژئوفیزیک – زلزله شناسی سال ۹۴-۹۳

۱۷ اردیبهشت سال جاری ششمین تمرین سراسری زلزله و ایمنی در مهدکودک های کشور اجرا می شود

کارگاه آموزشی تخصصی” تحلیل تاریخچه زمانی در طراحی سازه ها و انتخاب شتابنگاشت” ۱۰ و ۱۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۳