چهارمین دوره آموزشی – تخصصی « روشهای تحلیل دینامیکی و اصول آیین نامه‌ای تحلیل لرزه‌ای سازه ها » پژوهشگاه بین‌المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله تاریخ ۱۹ و ۲۰ بهمن‌‌ماه ۹۲

برنامه زمانبندی چهارمین دوره آموزشی – تخصصی «تحلیل خطر زمین‌لرزه» ۸ و ۹ آبانماه ۱۳۹۲

پژوهشگاه به بهانه هفته کاهش بلایای طبیعی، هفدهمین کارگاه آموزشی “زلزله و ایمنی” را برگزار می کند

سخنرانی سیستم های ساختمانی برای کاهش خسارت لرزه ای در پژوهشگاه برگزار می شود

سخنرانی تخصصی “بررسی ساز و کار کانونی و گسیختگی زمین لرزه ۲۱ مرداد۱۳۹۱ اهر- ورزقان”

پنجمین دوره آموزشی – تخصصی ” زلزله شناسی و شبکه های لرزه نگاری” درآذرماه ۹۲ برگزار می شود

سومین دوره آموزشی – تخصصی « روشهای تحلیل دینامیکی و اصول آیین نامه‌ای تحلیل لرزه‌ای سازه ها »آبان ماه ۱۳۹۲ برگزار می‌نماید.

چهارمین دوره آموزشی – تخصصی « تحلیل خطر زمین‌لرزه »آبان ماه ۹۲ برگزار می شود