زمین‌لرزه ۲۶ مرداد ۱۳۷۸ ( ۱۷ اوت ۱۹۹۹) ایزمیت (کوجائلی) ترکیه

زمین‌لرزه و سونامی ۲۰ اسفند ۱۳۸۹ (۱۱ مارس ۲۰۱۱) توهوکو ژاپن

زمین لرزه ۲ بهمن ۹۳۴ (۲۳ ژانویه ۱۵۵۶) شانکسی، چین