زمین‌لرزه و سونامی ۷ دی ۱۲۸۷ (۲۸ دسامبر ۱۹۰۸) مسینا، ایتالیا

زمین‌لرزه و سونامی ۶ دی ۱۳۸۳ (۲۶ دسامبر ۲۰۰۴) سوماترا، اندونزی

زلزله ۱۶ آذر ۱۳۶۷ (۷ دسامبر ۱۹۸۸) اسپیتاک ارمنستان

زمین لرزه ۳ آذر ۱۳۵۵ ( ۲۴ نوامبر ۱۹۷۶) چالدران-مرادیه، ترکیه

زلزله و سونامی اول نوامبر ۱۷۵۵ – لیسبون، با بزرگای ۸٫۵- ۱۰ آبان ماه ۱۱۳۴ شمسی

اول آبان سالروز زمینلرزه اول آبان ۱۳۹۰ وان ترکیه با بزگای ۷٫۲