زلزله های ۱ سپتامبر: ۱۹۶۲ بوئین‌زهرا، ۱۹۶۸ فردوس و ۱۹۲۳ کانتو ژاپن

زمین‌لرزه ۹ و ۱۰ شهریور ۱۳۴۷ ( ۳۱ اوت ۱۹۶۸) دشت بیاض و فردوس

زمین‌لرزه ۴ اسفند ۱۳۷۲ (۲۳ فوریه ۱۹۹۴) سفیدآبه، سیستان و بلوچستان