زلزله های ۱ سپتامبر: ۱۹۶۲ بوئین‌زهرا، ۱۹۶۸ فردوس و ۱۹۲۳ کانتو ژاپن

زمین‌لرزه ۴ اسفند ۱۳۷۲ (۲۳ فوریه ۱۹۹۴) سفیدآبه، سیستان و بلوچستان