بازدید معاون پژوهشی و فناوری وزارت علوم،تحقیقات و فناوری از آزمایشگاه پیشرفته مهندسی زلزله پژوهشگاه

گزارش زمین لرزه ۹ آبان ماه ۱۳۹۹ هجری شمسی (۳۰ اکتبر ۲۰۲۰ میلادی) ازمیر ترکیه با بزرگای ۷ در مقیاس امواج گشتاوری (Mw) / ویرایش ۱

گزارش مقدماتی زمین‌لرزه‌ ۳ آبان‌ماه ۱۳۹۹ با بزرگای۵/۳ در مقیاس امواج محلی(ML)، شمال باختری آوج- استان قزوین (ویرایش۱)

سی و یکمین ایستگاه دائمی لرزه نگاری باند پهن پژوهشگاه به بهره برداری رسید

گزارش زمین لرزه های چندگانۀ خرداد تا تیر ۱۳۹۹ بیرم، استان فارس (ویرایش ۲)

گزارش زمین‌لرزه‌ ۱۷ شهریورماه ۱۳۹۹ با بزرگای۵/۲ (mb)، شهرستان رامیان- استان گلستان (ویرایش۲)

گزارش مقدماتی زمین‌لرزه‌ ۱۷ شهریورماه ۱۳۹۹ با بزرگای۵/۲ در مقیاس امواج پیکری(mb)، شهرستان رامیان- استان گلستان (ویرایش۱)

ایستگاه لرزه نگاری باند پهن علی آباد کتول راه اندازی شد

گزارش مقدماتی زمین‌لرزه‌های دو گانه ۲۰ خردادماه ۱۳۹۹، بخش بیرم شهرستان لارستان- استان فارس (ویرایش۱)