کارگاه های آموزشی برای ارتقای آمادگی زنان و اقشار آسیب پذیر در استان لرستان برگزار شد

وبینار تخصصی به مناسبت سالگرد زلزله مخرب ۵ دی ۱۳۸۲ بم و روز ایمنی و کاهش اثرات بلایای طبیعی

شرکت پژوهشگاه در نمایشگاه هفته پژوهش و فناوری و رونمایی از یک محصول فناوری

طرح پژوهشی «محاسبات ریسک و تعیین نرخ بیمه زلزله ساختمان‌های مسکونی برای صندوق بیمه حوادث طبیعی کشور» به عنوان طرح پژوهشی منتخب معرفی شد.

گزارش مقدماتی زمین‌لرزه‌های دوگانه ۲۳ آبان‌ماه ۱۴۰۰‌، بخش فین بندرعباس، استان هرمزگان با بزرگا‌های محلی ۶/۳ و ۶/۴ (ویرایش ۳)

بیست و سومین مانور سراسری زلزله و ایمنی برگزار شد

وبینار بررسی زلزله‌شناسی زمین لرزه های دوگانه ۲۳ آبان ۱۴۰۰ فین هرمزگان

آزمایش دیوار برشی بزرگ مقیاس در آزمایشگاه های پیشرفته مهندسی زلزله

وبینار تخصصی چهارمین سالگرد زلزله ۲۱ آبان سال ۱۳۹۶ سرپل ذهاب برگزار می شود