بازدید معاون علمی و فنّاوری رئیس جمهور و رئیس بنیاد ملی نخبگان از آزمایشگاه پیشرفته مهندسی زلزله درسوهانک

گزارش مقدماتی زمین‌لرزه ۲۷ بهمن‌‌ماه ۱۳۹۸، خلیج‌فارس، شمال خاوری بندرلافت- استان هرمزگان (ویرایش۱)

گزارش مقدماتی زمینلرزه ۷ بهمن ۱۳۹۸ خانزنیان استان فارس

گزارش مقدماتی زمین‌لرزه‌ ۱۲ دی‌ماه ۱۳۹۸ خواف (سنگان)- با بزرگای گشتاوری ۵٫۵

گزارش مقدماتی زمین‌لرزه‌ ۹ دی‌ماه ۱۳۹۸ خاور بندرعباس- استان هرمزگان

آزمایشگاه مرکزی پیشرفته مهندسی زلزله پژوهشگاه به عنوان پروژه عمرانی بتنی برتر کشور انتخاب شد

همزمان با افتتاح بیستمین نمایشگاه دستاوردهای پژوهش، فناوری و فن بازار از پژوهشگر نمونه پژوهشگاه تجلیل بعمل آمد

مراسم بزرگداشت سی امین سالگرد تأسیس پژوهشگاه همزمان با هفته پژوهش برگزارشد

راه اندازی اولین سامانه قطع جریان گاز در زمان وقوع زلزله در تهران

بیست و یکمین مانور زلزله و ایمنی در ششم آذرماه ۱۳۹۸ در مدارس سراسر کشور برگزار گردید