دومین گردهمایی یک روزه رابطین مانور زلزله، ۲۹ دی ماه در پژوهشگاه برگزار شد

ایجاد فراکسیون زلزله در مجلس شورای اسلامی، زمینه ساز تحولی عظیم در کاهش خسارات ناشی از زلزله است

رییس سازمان مدیریت بحران: سرعت رشد ساخت و ساز در کشور، بر سرعت فرسودگی ساختمان ها پیشی گرفته است

رییس پژوهشگاه: در زمینه توجه و سرمایه گذاری در حوزه پژوهش، به هیچ وجه وضعیت مطلوبی نداریم

مراسم روز ملی ایمنی در برابر زلزله و هفته پژوهش در پژوهشگاه برگزار شد

با تصویب شورای گسترش آموزش عالی/ با دو رشته مقطع کارشناسی ارشد پژوهشگاه، موافقت قطعی شد

با نواختن زنگ زلزله/ ساعت ۱۰:۱۲ صبح امروز، دوشنبه ۸ آذرماه، مدارس سراسر کشور لرزید

پژوهشگاه در نمایشگاه ” ارائه دستاوردها و فناوری پیشگیری و مقابله با بلایا” حضور یافت