از سوی ISC/ پژوهشنامه زلزله شناسی و مهندسی زلزله، جزو نشریات ضریب تاثیردار شناخته شد

جلسه دفاع از رساله دکترای” بررسی مشخصات تغییر شکل دینامیکی مصالح مخلوط رس-سنگدانه” برگزار شد

سی و پنجمین شماره مجله علمی- پژوهشی زلزله شناسی و مهندسی زلزله منتشر شد

رییس پژوهشگاه: هر تصمیم و اقدامی در راستای اجرای “مانور سراسری زلزله و ایمنی”، نیازمند عقبه علمی است

اولین گردهمایی یک روزه رابطین مانور زلزله برگزار شد