زمین‌لرزه ۲۷ مرداد ۱۳۹۳ ( ۱۸ اوت ۲۰۱۴) مورموری ایلام

زمین‌لرزه ۲۵ مرداد ۱۳۳۷ ( ۱۶ اوت ۱۹۵۸) نهاوند (فیروزآباد)

زمین‌لرزه ۲۴ مرداد ۸۶۴ ( ۱۵ اوت ۱۴۸۵) مازندران- گیلان

زمین‌لرزه‌های دوگانه ۲۱ مرداد ۱۳۹۱ ( ۱۱ اوت ۲۰۱۲) اهر- ورزقان آذربایجان شرقی

زمین‌لرزه ۸ مرداد ۱۳۴۹ ( ۳۰ ژوئیه ۱۹۷۰) مراوه تپّه-قرناوه