گزارش اولیه زمین‌لرزه‌ ۱۷ آبان ماه ۱۳۹۸ ترکمانچای (سراب) با بزرگای گشتاوری ۵٫۹

گزارش مقدماتی زمین‌لرزه ۶ شهریورماه ۱۳۹۶، باختر سراب

نقشه های لرزش زمین، زمین لرزه ۲۹ فروردین ماه ۱۳۹۲ هجری شمسی، مرند- تسوج

گزارش شناسایی مقدماتی پدیده های ژئوتکنیکی ناشی از زلزله ورزقان

گزارش زمین لرزه بیستم و یکم مرداد ۱۳۹۱ ورزقان، غرب اهر، با بزرگای ۶/۲=MW