گزارش مقدماتی زمین‌لرزه ۱۸ تیر‌ماه ۱۴۰۰‌، جنوب نقده استان آذربایجان غربی با بزرگای محلی ۴/۹ (ویرایش۱)

گزارش مقدماتی زمین‌لرزه‌های دو گانه ۴ اسفندماه ۱۳۹۸، بخش قطورشهرستان خوی- استان آذربایجان غربی (ویرایش۲)

گزارش مقدماتی زمین‌لرزه‌های دو گانه ۴ اسفندماه ۱۳۹۸، بخش قطورشهرستان خوی- استان آذربایجان غربی (ویرایش۱)