گزارش مقدماتی زمین‌لرزه ۲۹ فروردین‌ماه ۱۴۰۰‌ شمال خاوری بندر گناوه استان بوشهر با بزرگای محلی ۶ ، (ویرایش۱)

گزارش فوری- مقدماتی زمین لرزه کاکی بوشهر- فروردین ۱۳۹۲

گزارش مقدماتی زمین لرزه ۱۳۹۲/۰۱/۲۰، شُنبه- کاکی، استان بوشهر

پهنه رومرکز مهلرزه ای و شدت زمینلرزه ۲۰ فروردین ۱۳۹۲، شنبه، خورموج، بوشهر، بازدید در تاریخ ۲۵-۱-۱۳۹۲

گزارش مقدماتی زلزله ۶٫۳ ریشتری ۹۲/۱/۲۰ شهرستان دشتی استان بوشهر

گزارش فوج زمین لرزه های ۲۱-۱۵ خردادماه۱۳۹۱،شمال خاوری بندر گناوه (مرز استانهای بوشهر و فارس)