گزارش مقدماتی زمین‌لرزه ۱۲ مهرماه ۱۴۰۰‌، جنوب باختری چلگرد، مرز استان‌های خوزستان و چهارمحال و بختیاری با بزرگای محلی ۶