گزارش مقدماتی زمین‌لرزه‌ ۳۱ تیرماه ۱۳۹۷، رویدر هرمزگان

نقشه های لرزش زمین، زمین لرزه ۲۹ آذرماه ۱۳۸۹، اردکان فارس

نقشه لرزش زمین، زمین لرزه ۲۲ اردیبهشت ماه ۱۳۹۲ هجری شمسی، شیراز

گزارش زمین لرزه های دی ماه ۱۳۸۹، اردکان- نورآباد(ممسنی)، استان فارس

نقشه های لرزش زمین، زمین لرزه ۵ مهرماه ۱۳۸۹ هجری شمسی، کازرون