گزارش زمین لرزه های ۲۵ مهرماه ۱۴۰۲ هجری‌شمسی (۱۷ اکتبر ۲۰۲۳ میلادی) شمال باختری بندرعباس – استان هرمزگان (ویرایش۱)

گزارش مقدماتی زمین‌لرزه‌ ۹ آذرماه ۱۴۰۱‌، جنوب باختری بندر خمیر، استان هرمزگان با بزرگای محلی ۵/۸ (ویرایش۱)

گزارش مقدماتی زمین‌لرزه‌های‌ ۱۱ تیرماه ۱۴۰۱‌، باختر بندر خمیر، استان هرمزگان (ویرایش۱)

گزارش مقدماتی زمین‌لرزه‌ ۴ تیرماه ۱۴۰۱‌، شمال خاوری جزیره کیش، استان هرمزگان با بزرگای محلی ۵/۷ (ویرایش۱)

گزارش مقدماتی زمین‌لرزه‌ ۱ تیرماه ۱۴۰۱‌، باختر بندر مقام استان هرمزگان با بزرگای محلی ۵/۴ (ویرایش ۱)

گزارش مقدماتی زمین‌لرزه‌ ۲۵ خردادماه ۱۴۰۱‌، خاور بندر چارک استان هرمزگان با بزرگای محلی ۵/۳ (ویرایش ۱)

گزارش مقدماتی زمین‌لرزه‌ ۲۶ اسفند ماه ۱۴۰۰‌، جنوب خاوری بستک حوالی روستای کوخرد استان هرمزگان با بزرگی محلی ۶/۱ (ویرایش ۱)

گزارش مقدماتی زمین‌لرزه‌های دوگانه ۲۳ آبان‌ماه ۱۴۰۰‌، بخش فین بندرعباس، استان هرمزگان با بزرگا‌های محلی ۶/۳ و ۶/۴ (ویرایش ۳)

گزارش مقدماتی زمین‌لرزه ۲۶ اسفندماه ۱۳۹۸، جنوب باختری رویدر شهرستان بندر خمیر- استان هرمزگان(ویرایش۲)

گزارش مقدماتی زمین‌لرزه ۲۷ بهمن‌‌ماه ۱۳۹۸، خلیج‌فارس، شمال خاوری بندرلافت- استان هرمزگان (ویرایش۲)