گزارش مقدماتی زمین‌لرزه‌های دوگانه ۲۳ آبان‌ماه ۱۴۰۰‌، بخش فین بندرعباس، استان هرمزگان با بزرگا‌های محلی ۶/۳ و ۶/۴ (ویرایش ۳)

گزارش مقدماتی زمین‌لرزه ۲۶ اسفندماه ۱۳۹۸، جنوب باختری رویدر شهرستان بندر خمیر- استان هرمزگان(ویرایش۲)

گزارش مقدماتی زمین‌لرزه ۲۷ بهمن‌‌ماه ۱۳۹۸، خلیج‌فارس، شمال خاوری بندرلافت- استان هرمزگان (ویرایش۲)

گزارش مقدماتی زمین‌لرزه ۲۶ اسفندماه ۱۳۹۸، جنوب باختری رویدر شهرستان بندر خمیر- استان هرمزگان(ویرایش۱)

گزارش مقدماتی زمین‌لرزه ۲۷ بهمن‌‌ماه ۱۳۹۸، خلیج‌فارس، شمال خاوری بندرلافت- استان هرمزگان (ویرایش۱)

گزارش مقدماتی زمین‌لرزه‌ ۹ دی‌ماه ۱۳۹۸ خاور بندرعباس- استان هرمزگان

گزارش مقدماتی زمین‌لرزه‌ ۲۱ بهمن‌ماه ۱۳۹۷، بندر لافت (قشم) استان هرمزگان

گزارش مقدماتی زمین لرزه ۱۳۹۲/۱۰/۱۹، جنوب غرب (شمال جزیره کیش)- استان هرمزگان

گزارش مقدماتی زمین لرزه ۱۳۹۲/۱۰/۱۲، بستک – استان هرمزگان

گزارش بازدید فنی شناسایی ٢٩-٢-٩٢از زلزله ایرر (گوهران بشاگرد )در ٢١-٢-٩٢،با بزرگای Mw=6/2