گزارش مقدماتی زمین‌لرزه ۲۷ بهمن‌‌ماه ۱۳۹۸، خلیج‌فارس، شمال خاوری بندرلافت- استان هرمزگان (ویرایش۱)

گزارش مقدماتی زمین‌لرزه‌ ۹ دی‌ماه ۱۳۹۸ خاور بندرعباس- استان هرمزگان

گزارش مقدماتی زمین‌لرزه‌ ۲۱ بهمن‌ماه ۱۳۹۷، بندر لافت (قشم) استان هرمزگان

گزارش مقدماتی زمین لرزه ۱۳۹۲/۱۰/۱۹، جنوب غرب (شمال جزیره کیش)- استان هرمزگان

گزارش مقدماتی زمین لرزه ۱۳۹۲/۱۰/۱۲، بستک – استان هرمزگان

گزارش بازدید فنی شناسایی ٢٩-٢-٩٢از زلزله ایرر (گوهران بشاگرد )در ٢١-٢-٩٢،با بزرگای Mw=6/2

نقشه های لرزش زمین، زمین لرزه ۲۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۲ هجری شمسی، بشاگرد

گزارش مقدماتی زمین لرزه ۱۳۹۲/۰۲/۲۱، گوهران بشاگرد- استان هرمزگان

نقشه های لرزش زمین برای زمین لرزه ۱۹ آبان ماه ۱۳۸۹ هجری شمسی، هرمزگان