گزارش مقدماتی زمین لرزه بیست و سوم مهرماه ۱۳۹۳،بخش موموری- استان ایلام

گزارش فوری مقدماتی بازدید از مناطق آسیب دیده زلزله ۲۷ مرداد ۱۳۹۳ مورموری (آبدانان-دهلران)

گزارش زمین لرزه ۱۳۹۳/۰۵/۲۷ دهلران و لرزه خیزی جنوب باختر ایران