مروری بر نواقص اجرایی موجود در ساختمان های ترمیم یا نوسازی شده پس از زلزله ۲۱ آبان ۱۳۹۶ و گزارش اثر زلزله ۴ آذر ۹۷ با بزرگای ۶/۴

گزارش مقدماتی زمین‌لرزه‌ ۲۱ اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۸، شمال باختری تازه‌آباد- استان کرمانشاه

گزارش مقدماتی زمین‌لرزه‌ ۱۲ فروردین‌ماه ۱۳۹۸، جنوب سومار- استان کرمانشاه

گزارش مقدماتی زمین‌لرزه‌ ۱۶ دی‌ماه ۱۳۹۷، شمال باختری گیلانغرب استان کرمانشاه

گزارش مقدماتی زمین‌لرزه ۴ آذرماه ۱۳۹۷، جنوب باختری سرپل ذهاب استان کرمانشاه با بزرگای ۶/۴ (ویرایش ۱)

گزارش مقدماتی زمین‌لرزه ۴ شهریورماه ۱۳۹۷، تازه‌آباد کرمانشاه

گزارش مقدماتی زمین‌لرزه ۳۱ تیرماه ۱۳۹۷، تازه‌آباد کرمانشاه

گزارش زمین‌لرزه ۲۱ آبان‌ماه ۱۳۹۶ سرپل ذهاب استان کرمانشاه (ویرایش پنجم)/ جلد چهارم :مدیریت بحران

گزارش زمین‌لرزه ۲۱ آبان‌ماه ۱۳۹۶ سرپل ذهاب استان کرمانشاه (ویرایش پنجم)/ جلد سوم :سازه و شریان های حیاتی

گزارش زمین‌لرزه ۲۱ آبان‌ماه ۱۳۹۶ سرپل ذهاب استان کرمانشاه (ویرایش پنجم)/ جلد دوم :پدیده های ژئوتکنیکی