گزارش مقدماتی زمین‌لرزه ۱۶ شهریورماه ۱۳۹۷، مرز استان‌های کرمان و سیستان و بلوچستان

گزارش مقدماتی زمین‌لرزه ۱ مرداد‌ماه ۱۳۹۷، سیرچ کرمان

گزارش زمین‌لرزه‌های آذر و دی‌ماه ۱۳۹۶، خاور هجدک و کوهبنان و بررسی لرزه‌خیزی چهار ماهه اخیر استان کرمان

گزارش مقدماتی زمین‌لرزه ۱۰ آذرماه۱۳۹۶، خاور هجدک استان کرمان

گزارش زمین‌لرزه ۱ مردادماه ۱۳۹۶، جنوب سیرچ-کرمان

گزارش زمین لرزه ۹ مرداد ۱۳۹۴ ، شمال باختری گلباف کرمان

گزارش زمین‌لرزه‌های ۷ و ۸ بهمن‌ماه ۱۳۸۹،جنوب خاوری محمد‌آباد ریگان