گزارش زمین لرزه ۱۳۸۹/۹/۲۹ جنوب خاوری محمد آباد ریگان

گزارش زمین لرزه ۱۳۸۶/۸/۲۷ جنوب باختری کهنوج (فاریاب)

گزارش مقدماتی گروه شناسائی پژوهشگاه از زلزله ۸۳/۱۲/۴ داهوئیه

گزارش فوری و مقدماتی زمین‌لرزه ۴ اسفند ۱۳۸۳ شرق- جنوب شرق زرند کرمان (حت کن- داهوئیه)