گزارش مقدماتی زمین‌لرزه‌های دو گانه ۲۷ اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۰، بخش سنخواست شهرستان جاجرم- استان خراسان شمالی (ویرایش۱)

گزارش زمین لرزه ۱۳۸۹/۵/۲۰ جنوب باختری راز، خراسان شمالی