گزارش مقدماتی زمین‌لرزه‌ ۲۲ آذرماه ۱۴۰۱‌، شمال باختری بشرویه، استان خراسان جنوبی با بزرگای محلی ۵/۶ (ویرایش۱)

گزارش اولیه زمین لرزه ۱۳۸۶/۱۲/۱۹ شمال بیرجند(خراسان جنوبی)