گزارش مقدماتی زمین‌لرزه ۱۲ مهرماه ۱۴۰۰‌، جنوب باختری چلگرد، مرز استان‌های خوزستان و چهارمحال و بختیاری با بزرگای محلی ۶

گزارش مقدماتی زمین لرزه ۱۷ تیرماه ۱۳۹۸ مسجد سلیمان با بزرگای محلی ۵/۸

گزارش زمین لرزه های ۱۳۸۶/۸/۲۸ جنوب خاوری یاسوج و ۱۳۸۶/۸/۲۹ شمال خاوری باغ ملک

گزارش فوری لرزه خیزی اخیر جنوب غرب ایران زلزله‌های شوشتر و پل دختر در آبانماه و آذر ماه ۱۳۸۳