نقشه های لرزش زمین برای زمین لرزه ۱۵ آبان ماه ۱۳۸۹ هجری شمسی، درود

گزارش مقدماتی گروه شناسایی مناطق زلزله زده درب آستانه (سیلاخور) – فایلهای PDF سمینار

گزارش فوری لرزه خیزی اخیر جنوب غرب ایران زلزله‌های شوشتر و پل دختر در آبانماه و آذر ماه ۱۳۸۳