گزارش مقدماتی زمین لرزه ۸۶/۶/۳ جنوب خاوری ورامین

گزارش زمین‌ لرزه ۲۹ آذرماه ۱۳۸۵ هجری‌شمسی شمال رودهن، استان تهران