گزارش زمین لرزه های مهرماه ۱۴۰۲ هجری‌شمسی (اکتبر ۲۰۲۳ میلادی) ولایت (استان) هرات افغانستان (ویرایش۲)

گزارش زمین ‎لرزه‌های ۱۵ مهرماه ۱۴۰۲ هجری‌شمسی (۷ اکتبر ۲۰۲۳ میلادی) مرز ایران و افغانستان (ویرایش۱)

گزارش مقدماتی زمین‌لرزه‌ ۱۷ بهمن‌ماه ۱۴۰۱ هجری‌شمسی (۶ فوریه ۲۰۲۳ میلادی) جنوب ترکیه، مرز ترکیه و سوریه (ویرایش ۲)

گزارش مقدماتی زمین‌لرزه‌ ۱۷ بهمن‌ماه ۱۴۰۱ هجری‌شمسی (۶ فوریه ۲۰۲۳ میلادی) جنوب ترکیه، مرز ترکیه و سوریه (ویرایش ۱)

گزارش زمین‎لرزه ۱ تیرماه ۱۴۰۱ هجری‌شمسی (۲۱ ژوئن ۲۰۲۲ میلادی) جنوب باختری خوست، افغانستان (ویرایش۲)

گزارش زمین‎لرزه ۱ تیرماه ۱۴۰۱ هجری‌شمسی (۲۱ ژوئن ۲۰۲۲ میلادی) جنوب باختری خوست، افغانستان (ویرایش۱)

گزارش زمین لرزه ۹ آبان ماه ۱۳۹۹ هجری شمسی (۳۰ اکتبر ۲۰۲۰ میلادی) ازمیر ترکیه با بزرگای ۷ در مقیاس امواج گشتاوری (Mw) / ویرایش ۱

گزارش مقدماتی زمین‌لرزه ششم مهرماه ۱۳۹۷ هجری‌شمسی (۲۸ سپتامبر ۲۰۱۸ میلادی) جزیره سولاوسی، اندونزی با بزرگای (MW=7.5)

گزارش زمین لرزه هشتم سپتامبر ۲۰۱۷ ساحل ایالت چیاپاس مکزیک Mw=8.1

گزارش زمین‌لرزه‌های اکتبر ۲۰۱۶ میلادی، مرکز ایتالیا