گزارش زمین‌لرزه سوم شهریورماه ۱۳۹۵ هجری‌شمسی (۲۴ اوت ۲۰۱۶ میلادی) شهر نورچیا- استان پروجیا ایتالیا

گزارش زمین لرزه ۲۹ فروردین ۱۳۹۵ (۱۶ آوریل ۲۰۱۶) موئیسنه – ساحل شمال باختری اکوادور با بزرگای Mw=7.8

گزارش زمین لرزه بیست و هفتم فروردین ماه ۱۳۹۵(پانزدهم آوریل ۲۰۱۶) کیوشو- ژاپن، با بزرگای M=7

ثبت زلزله ۷٫۹ ریشتری در سواحل اندونزی ۱۲ اسفند ۱۳۹۴ (۲ مارس ۲۰۱۶)

گزارش زمین لرزه پنجم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۴(بیست و پنجم آوریل ۲۰۱۵) خاور- جنوب خاوری لامجونگ نپال، با بزرگای MW=7/8

گزارش زمین لرزه دوم مهرماه ۱۳۹۲ (بیست و چهارم سپتامبر۲۰۱۳ میلادی) شمال، شمال خاوری آواران، پاکستان، با بزرگای MW=7/7

گزارش زمین لرزه سی ام مردادماه ۱۳۹۲ (بیست و یکم اوت ۲۰۱۳ میلادی) شمال، شمال باختری سان مارکوس، مکزیک، با بزرگای MW=6/2

گزارش زمین لرزه سی ویکم اردیبهشت ماه ۱۳۹۱(بیستم مه ۲۰۱۲)، شمال ایتالیا

گزارش زمین لرزه بیستم و سوم فروردین ۱۳۹۱ (یازدهم آوریل ۲۰۱۲) ساحل باختری شمال سوماترای اندونزی

گزارش زمین لرزه اول آبان ۱۳۹۰(بیست و سوم اکتبر ۲۰۱۱)منطقه وان ترکیه با بزرگای MW=7/3