گزارش زمین لرزه پنجم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۴(بیست و پنجم آوریل ۲۰۱۵) خاور- جنوب خاوری لامجونگ نپال، با بزرگای MW=7/8

گزارش زمین لرزه دوم مهرماه ۱۳۹۲ (بیست و چهارم سپتامبر۲۰۱۳ میلادی) شمال، شمال خاوری آواران، پاکستان، با بزرگای MW=7/7

گزارش زمین لرزه سی ام مردادماه ۱۳۹۲ (بیست و یکم اوت ۲۰۱۳ میلادی) شمال، شمال باختری سان مارکوس، مکزیک، با بزرگای MW=6/2

گزارش زمین لرزه سی ویکم اردیبهشت ماه ۱۳۹۱(بیستم مه ۲۰۱۲)، شمال ایتالیا

گزارش زمین لرزه بیستم و سوم فروردین ۱۳۹۱ (یازدهم آوریل ۲۰۱۲) ساحل باختری شمال سوماترای اندونزی

گزارش زمین لرزه اول آبان ۱۳۹۰(بیست و سوم اکتبر ۲۰۱۱)منطقه وان ترکیه با بزرگای MW=7/3

خلاصه گزارش بازدید از منطقه زلزله زده در زلزله اول آبان ماه ۹۰ ، وان، ۷/۲ Mw بر اساس بازدید انجام شده (۲۶ تا ۹۰/۸/۳۰) توسط تیم شناسایی پژوهشگاه

The Van, Turkey Earthquake of 23 October 2011, Mw7.2: A Preliminary Report on the Reconnaissance Visit Preformed by IIEES Reconnaissance Team, November 17 to 21 2011

گزارش زمین لرزه بیستم اسفند ۱۳۸۹ (یازدهم مارس ۲۰۱۱) ساحل خاوری جزیره هنشو ژاپن