گزارش زمین لرزه سی ام مردادماه ۱۳۹۲ (بیست و یکم اوت ۲۰۱۳ میلادی) شمال، شمال باختری سان مارکوس، مکزیک، با بزرگای MW=6/2

گزارش زمین لرزه سی ویکم اردیبهشت ماه ۱۳۹۱(بیستم مه ۲۰۱۲)، شمال ایتالیا

گزارش زمین لرزه بیستم و سوم فروردین ۱۳۹۱ (یازدهم آوریل ۲۰۱۲) ساحل باختری شمال سوماترای اندونزی

گزارش زمین لرزه اول آبان ۱۳۹۰(بیست و سوم اکتبر ۲۰۱۱)منطقه وان ترکیه با بزرگای MW=7/3

خلاصه گزارش بازدید از منطقه زلزله زده در زلزله اول آبان ماه ۹۰ ، وان، ۷/۲ Mw بر اساس بازدید انجام شده (۲۶ تا ۹۰/۸/۳۰) توسط تیم شناسایی پژوهشگاه

The Van, Turkey Earthquake of 23 October 2011, Mw7.2: A Preliminary Report on the Reconnaissance Visit Preformed by IIEES Reconnaissance Team, November 17 to 21 2011

گزارش زمین لرزه بیستم اسفند ۱۳۸۹ (یازدهم مارس ۲۰۱۱) ساحل خاوری جزیره هنشو ژاپن

گزارش زمین لرزه بیست وپنجم فروردین ۱۳۸۹ (سیزدهم آوریل ۲۰۱۰ میلادی) استان چینگ های چین، با بزرگی MW=6/9

گزارش زمین لرزه هشتم اسفند ۱۳۸۸ (بیست و هفتم فوریه ۲۰۱۰) شیلی، با بزرگی MW=8/8