خلاصه گزارش بازدید از منطقه زلزله زده در زلزله اول آبان ماه ۹۰ ، وان، ۷/۲ Mw بر اساس بازدید انجام شده (۲۶ تا ۹۰/۸/۳۰) توسط تیم شناسایی پژوهشگاه

The Van, Turkey Earthquake of 23 October 2011, Mw7.2: A Preliminary Report on the Reconnaissance Visit Preformed by IIEES Reconnaissance Team, November 17 to 21 2011

گزارش زمین لرزه بیستم اسفند ۱۳۸۹ (یازدهم مارس ۲۰۱۱) ساحل خاوری جزیره هنشو ژاپن

گزارش زمین لرزه بیست وپنجم فروردین ۱۳۸۹ (سیزدهم آوریل ۲۰۱۰ میلادی) استان چینگ های چین، با بزرگی MW=6/9

گزارش زمین لرزه هشتم اسفند ۱۳۸۸ (بیست و هفتم فوریه ۲۰۱۰) شیلی، با بزرگی MW=8/8

اثر زمین لرزه ۲۷ فوریه ۲۰۱۰ شیلی در کوتاه شدگی طول روزها

گزارش زمین لرزه بیست و سوم دی ۱۳۸۸(دوازدهم ژانویه ۲۰۱۰) هائیتی

گزارش زمین لرزه هشتم مهر ۱۳۸۸ (سی ام سپتامبر ۲۰۰۹) جنوب سوماترا، اندونزی