گزارش مقدماتی زمین‌لرزه‌های دوگانه ۲۳ آبان‌ماه ۱۴۰۰‌، بخش فین بندرعباس، استان هرمزگان با بزرگا‌های محلی ۶/۳ و ۶/۴ (ویرایش ۲)

گزارش مقدماتی زمین‌لرزه‌های دوگانه ۲۳ آبان‌ماه ۱۴۰۰‌، بخش فین بندرعباس، استان هرمزگان با بزرگا‌های محلی ۶/۳ و ۶/۴ (ویرایش ۱)

برنامه آنلاین زمانبندی ارائه سخنرانی های چهارمین سمینار آمار فضایی و کاربردهای آن

دبیر مجمع پژوهشگاه‌های ملی کشور: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، فرابخشی‌ترین وزارتخانه کشور است

نخستین نشست بررسی فرآیند بازسازی مناطق زلزله زده کرمانشاه تاریخ ۱۳۹۷/۰۸/۲۱

تمدید مهلت ارسال چکیده مبسوط مقالات به هشتمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله