تمدید مهلت ارسال چکیده مبسوط مقالات به هشتمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله

گزارش زمین‌لرزه ۲۱ آبان‌ماه ۱۳۹۶ سرپل ذهاب استان کرمانشاه (ویرایش پنجم)

فایل های نشست علمی – تخصصی” گزارش زمین لرزه ۲۱ آبان ۱۳۹۶ سرپل ذهاب کرمانشاه “در تاریخ ۱۳۹۶/۰۹/۲۰

دومین دوره آموزشی – تخصصی اصول طراحی لرزه‌ای ساختمان های بتن آرمه

jsj

برنامه سخنرانی های علمی پژوهشکده مهندسی ژئوتکنیک به مناسبت هفته پژوهش

برنامه سخنرانی های علمی پژوهشکده مدیریت خطرپذیری و بحران به مناسبت هفته پژوهش

برنامه سخنرانی های علمی پژوهشکده زلزله شناسی به مناسبت هفته پژوهش