گزارش مقدماتی زمين‌لرزه ۲۱ آبان‌ماه ۱۳۹۶ سرپل ذهاب استان کرمانشاه با بزرگای گشتاوری ۷/۳ (ویرایش چهارم)

در ساعت ۲۱ و ۴۸ دقیقه (به‌وقت محلی) روز ۲۱ آبان‌ماه ۱۳۹۶ هجری‌شمسی، مطابق با ساعت ۱۸ و ۱۸ دقیقه (به‌وقت جهانی) روز ۱۲ نوامبر ۲۰۱۷ ادامه…

گزارش مقدماتی زمين‌لرزه ۲۱ آبان‌ماه ۱۳۹۶ سرپل ذهاب استان کرمانشاه با بزرگای گشتاوری ۷/۳ (ویرایش سوم)

در ساعت ۲۱ و ۴۸ دقیقه (به‌وقت محلی) روز ۲۱ آبان‌ماه ۱۳۹۶ هجری‌شمسی، مطابق با ساعت ۱۸ و ۱۸ دقیقه (به‌وقت جهانی) روز ۱۲ نوامبر ۲۰۱۷ ادامه…

گزارش مقدماتی زمين‌لرزه ۲۱ آبان‌ماه ۱۳۹۶، سرپل ذهاب استان کرمانشاه (ویرایش دوم)

در ساعت ۲۱ و ۴۸ دقیقه (به‌وقت محلی) روز ۲۱ آبان‌ماه ۱۳۹۶ هجری‌شمسی، مطابق با ساعت ۱۸ و ۱۸ دقیقه (به‌وقت جهانی) روز ۱۲ نوامبر ۲۰۱۷ میلادی زمین‌لرزه‌ای با بزرگای ۷/۳ (mb) ادامه…