گزارش زمين‌لرزه‌های آذر و دی‌ماه ۱۳۹۶، خاور هجدک و کوهبنان و بررسی لرزه‌خیزی چهار ماهه اخیر استان کرمان

در ساعت ۶ و ۲ دقیقه صبح (به‌وقت محلی) روز ۱۰ آذرماه ۱۳۹۶ هجری‌شمسی، مطابق با ساعت ۲ و ۳۲ دقیقه (به‌وقت جهانی) روز ۱ دسامبر ۲۰۱۷ میلادی زمین‌لرزه‌ای با بزرگای ۶ در مقیاس امواج محلی ادامه….

گزارش مقدماتی زمين‌لرزه ۱۰ آذرماه۱۳۹۶، خاور هجدک استان کرمان

در ساعت ۶ و ۲ دقیقه صبح (به‌وقت محلی) روز ۱۰ آذرماه ۱۳۹۶ هجری‌شمسی، مطابق با ساعت ۲ و ۳۲ دقیقه (به‌وقت جهانی) روز ۱ دسامبر ۲۰۱۷ میلادی زمین‌لرزه‌ای با بزرگای ۶ در مقیاس امواج محلی(ML) در ۳۷ کیلومتری خاور هجدک از توابع شهرستان راور و ۵۸ کیلومتری شمال ‌خاوری کرمان به‌وقوع پیوست

گزارش زمين‌لرزه ۱ مردادماه ۱۳۹۶، جنوب سیرچ-کرمان

در ساعت ۲۲ و ۰۲ دقیقه (به‌وقت محلی) روز ۱ مردادماه ۱۳۹۶ هجری‌شمسی، مطابق با ساعت ۱۷ و ۳۲ دقیقه (به‌وقت جهانی) روز ۲۳ ژوئیه ۲۰۱۷ میلادی زمین‌لرزه‌ای با بزرگای ۵/۵ (ML) در ۱۶ کیلومتری ….