بررسی و ارزیابی روش استقرار و نصب دستگاههای تجهیزات مکانیکی و صنعتی و دستگاهها و ماشین آلات سنگین کارگاهی