تحلیل عملکردی لرزه ای و ارائه مقاوم سازی مخزن ۲۱۷۶ متر مکعبی پنلی کامپوزیت پیش ساخته ماژولار شهر خرم آباد