دوره های آموزشی تحت عنوان اقدامات مناسب جهت پناه گیری در هنگام زلزله و توصیه های کلی در زمینه مقاوم سازی اقلام غیر سازه ای