مطالعات ژئوتکنیک لرزه ای ساختگاه شهرهای گمیشان و آق قلا و تعدادی از روستاهای استان گلستان به منظور ارائه راهکارهای اصلاح بستر