نمایی بیرونی ایستگاه لرزه نگاری باند پهن اهرم

موقعیت جغرافیایی ایستگاه لرزه نگاری باند پهن اهرم

ایستگاه لرزه نگاری باند پهن اهرم در جنوب شهر اهرم قرار دارد.

جهت دریافت فایل پاسخ دستگاهی کلیک نمایید.