نمایی بیرونی ایستگاه لرزه نگاری باند پهن چابهار

موقعیت جغرافیایی ایستگاه لرزه نگاری باند پهن چابهار

ایستگاه لرزه نگاری باند پهن چابهار در جاده چابهار- نیکشهر در روستای مومان قرار دارد.

جهت دریافت فایل پاسخ دستگاهی کلیک نمایید.