ایستگاه لرزه نگاری شوشتر در ۸ کیلومتری جاده شوشتر-دزفول قرار دارد.

جهت دریافت فایل پاسخ دستگاهی کلیک نمایید.