Khomeyn_KHMZ

ایستگاه لرزه نگاری خمین، در روستای مزارع از توابع بخش مرکزی شهرستان خمین قراردارد.

جهت دریافت فایل پاسخ دستگاهی کلیک نمایید.