ایستگاه لرزه نگاری آشتیان در نزدیکی روستای آهو در ۳ کیلومتری شهر آشتیان قرار دارد.

جهت دریافت فایل پاسخ دستگاهی کلیک نمایید.