بدینوسیله به اطلاع تمام ثبت کنندگان محترم در دوره آموزشی – تخصصی ” آشنایی با برآورد و کاهش ریسک لرزه‌ای و ارتقای عملکرد در پل‌ها” می رساند؛ دوره مذکور که مقرر بود در تاریخ ۱۸- ۱۹ خرداد ماه سال جاری برگزار گردد؛ به تاریخ دیگری موکول گردید که متعاقباً از طریق همین وبگاه به اطلاع خواهد رسید.