سومین دوره آموزشی – تخصصی «زلزله شناسی و شبکه‌های لرزه‌نگاری» شهریورماه سال جاری برگزار می شود

پژوهشگاه بین‌المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله، سومین دوره “زلزله شناسی و شبکه‌های لرزه‌نگاری” را ۲۶ تا ۲۸ شهریورماه سال جاری( ۱۳۹۰)، به صورت تئوری و عملی برگزار می نماید.
هدف از این دوره سه روزه که با همکاری پژوهشکده زلزله شناسی و گروه آموزش های تخصصی کوتاه مدت پژوهشگاه برگزار می شود؛ توسعه دانش کاربردی و تقویت بنیه علمی مدیران، کارشناسان و دانشجویان مرتبط با موضوع زلزله شناسی عنوان شده است.
ساختمان زمین و فازهای لرزه‌ای، آشنایی با لرزه‌نگارها و شتابنگاشت ها، مبانی شناخت گسل های فعال و سازوکار گسل های لرزه‌زا، زمین‌ساخت جنبا در ایران، گسل های فعال ایران، بزرگی، دامنه و خواص مسیر انتشار موج، طراحی شبکه‌های لرزه‌نگاری، تئوری لرزه سنج‌ها و شتاب‌سنج‌ها، دگرشکلی پوسته زمین، نرم‌افزارهای تخصصی SEISAN و GMT، آشنایی با تجهیزات آزمایشگاه ژئوتکنیک ، ویژگی‌های چشمه زلزله، پردازش سیگنال زلزله و تشخیص فاز، مدل‌‌های ساختار سرعتی پوسته و گوشته ایران و نرم‌افزار‌های تخصصی زلزله شناسی Zmap، Velest از جمله محورها و موضوعات اصلی دوره مذکور است که توسط اساتیدی چون آقایان دکتر: جوان، عباسی، حسامی، یمینی فرد، تاتار، مصطفی زاده، داودی و علامه زاده که همگی از اعضای هیات علمی پژوهشگاه می باشند ارایه می گردد.
قابل ذکر است که مهلت ثبت نام در این دوره تا پایان وقت اداری روز دوشنبه ۲۱ شهریور و از طریق وبگاه پژوهشگاه به نشانی: www.iiees.ac.ir تعیین شده است. علاقمندان جهت کسب اطلاعات بیشتر می توانند به این قسمت مراجعه کنند.